Anders Ladekarl
Røde Kors i danmark bakker op om FN-kritik af asylstramning. På billedet ses generalsekretær for Røde Kors, Anders Ladekarl.
Foto: Michael Bothager / Scanpix

Røde Kors

journalist Karina Søby Madsen, iBureauet/Dagbladet Information. 2008. Opdateret af journalist Malene Fenger-Grøndahl, april 2017.
Top image group
Anders Ladekarl
Røde Kors i danmark bakker op om FN-kritik af asylstramning. På billedet ses generalsekretær for Røde Kors, Anders Ladekarl.
Foto: Michael Bothager / Scanpix
Main image
935 rødklædte personer og en hund danner verdens største menneskelige kors på taget af Operahuset i Oslo. Rekorden kvalificerer til en plads i Guiness Rekordbog.
935 rødklædte personer og en hund danner verdens største menneskelige kors på taget af Operahuset i Oslo. Rekorden kvalificerer til en plads i Guiness Rekordbog.
Foto: Scanpix

Indledning

Siden 1860’erne har Røde Kors arbejdet for at hjælpe mennesker i katastrofeområder, hvad enten der er tale om krige eller naturkatastrofer. Røde Kors er verdens største humanitære bevægelse, og organisationen er lokalt etableret i næsten alle lande i verden, blandt andet i Danmark. Den lokale forankring og de mere end 100 millioner medlemmer og over 16 millioner frivillige  betyder, at Røde Kors som regel er en af de første hjælpeorganisationer i et katastrofeområde. Ofte er Røde Kors også en af de få organisationer, der får lov at transportere nødhjælp ind i belejrede og hårdt ramte krigsområder, sådan som det f.eks. har været tilfældet i Syrien og Irak de senere år. Alene i 2006 hjalp omkring 35.000 Røde Kors-frivillige i 480 katastrofer verden over. Det skyldes blandt andet, at Røde Kors ud over sine operationelle aktiviteter har Røde Kors medvirket til at udvikle krigens love, og at der generelt er stor respekt om bevægelsens arbejde.
Dog er Røde Kors-medarbejdere og -frivillige i de senere år, ligesom nødhjælpsarbejdere fra andre organisationer, i stigende grad blevet udsat for væbnede angreb, og i nogle tilfælde har bevægelsen måttet trække sig ud af konfliktområder og efterlade ofrene uden nødhjælp i en periode.

 

Artikel type
faktalink

Introduktion til Røde Kors

Hvad er Røde Kors?

Den internationale Røde Kors-bevægelse er verdens største humanitære  bevægelse. BevægelsensDens hovedopgaver er at hjælpe nødstedte under krige og naturkatastrofer ved at yde nødhjælp og beskyttelse.

Der er tre niveauer i organisationen:

· Den internationale Røde Kors-komite (ICRC), som har eksisteret siden 1863, varetager soldaters og civilbefolkningens interesser under krise-, konflikt og krigssituationer uafhængigt af religiøse og politiske interesser.

· Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåneselskaber (IFRC), der har eksisteret siden 1919, er en paraplyorganisation for de 186 nationale selskaber. Forbundet samarbejder med ICRC og de nationale selskaber i forbindelse med katastrofer og udviklingshjælp – altså ved de katastrofer, der ikke er relateret til krig, som for eksempel under naturkatastrofer.

· De 186 nationale selskaber, der er lokalt forankrede i lande rundt omkring i verden, og som tilsammen har over 100 millioner medlemmer. Herunder hører eksempelvis Dansk Røde Kors.

flag med rødt kors

Hvad er Røde Kors’ symboler?

Røde Kors har fire symboler, som medarbejderne bærer på tøj med mere, når de agerer i verdens brændpunkter. Symbolerne skal gøre det tydeligt for soldater, at bevægelsens hjælpearbejdere ikke deltager i krigshandlingerne og derfor heller ikke må angribes. De fire symboler er følgende:

· Symbolet bestående af Eet rødt kors på en hvid baggrund: Der det første beskyttelsessymbol, som blev vedtaget på en international konference i Geneve i 1863. Det er en inversion af det schweiziske flag med omvendte farver – til ære for Henry Durant, der stiftede den oprindelige bevægelse – og det er altså ikke direkte forbundet med kristendommen. Af de 186 nationale foreninger bruger er der 154, som bruger det røde kors som officielt symbol.

· Den røde halvmåne: Symbolet blev skabt af tyrkerne under den russisk-osmanniske krig i fra 1876-1878. Baggrunden var, at de tyrkiske myndigheder var bekymrede for, at det røde kors ville fremmedgøre soldaterne, fordi de så en kristen symbolik i det. Røde Halvmåne-symbolet blev officielt godkendt i 1929 under en revidering af Geneve-konventionen, og det bruges i dag af 32 foreninger verden over.

· Symbolet Røde løve med sol: Symbolet blev benyttet fra 1924 til 1980 af Irans nationale forening under Røde Kors. Symbolet blev godkendt af ICRC i 1929, og selvom Iran gik over til at bruge den røde halvmåne i 1980, hævder landet stadig retten til at bruge løven.

· Den røde krystal, eller røde diamant: Symbolet, blev indført i juni 2006 ved den 29. internationale konference for Røde Kors- og Røde Halvmånebevægelsen. Et af formålene med det nye symbol varer at give Israels største humanitære forening, Magen David Adom (Røde David Stjerne),, mulighed for at slutte sig til ICRC. Det gaviver også den palæstinensiske forening Palestine Red Crescent Society mulighed for at blive del en del af ICRC.

Hvad er Røde Kors’ motto?

ICRC’s originale motto var ‘Inter Arma Caritas’, der betyder ‘Næstekærlighed i krig’. I, men i 1961 blev det kristent inspirerede slagord erstattet med det mere neutrale ‘Per humanitatem ad Pacem’, der kan oversættes til ‘Med humanitet mod fred’.

IFRC benytter i dag sidstnævnte dette motto, men bruger også en har ligeledes slagordet ‘Beskyttelse af menneskelig værdighed’, der blev vedtaget på den 28. internationale konference i Geneve i december 2003.

Hvad er Røde Kors’ syv principper?

Røde Kors blev grundlagt på syv principper, der gælder for alle Røde Kors-medarbejdere og frivillige i verden, og som er en del af fundamentet i Røde Kors-bevægelsen. Principperne er ifølge den danske afdeling af Røde Kors’ hjemmeside (se kilder) følgende:

· Medmenneskelighed: At hjælpe mennesker i nød for at forhindre og lindre menneskelig smerte, hvor  end den findes.

· Upartiskhed: At hjælpe alle uanset nationalitet, køn, tro, religiøst tilhørsforhold og politisk tilknytning.

· Neutralitet: Aldrig at tage parti, men at hjælpe alle uden at tage hensyn til skyld og uskyld.

· Uafhængighed: Aldrig at lade sig tvinge til eller forhindre i at hjælpe, hvor organisationen mener, der er brug for den.

· Frivillighed: At lade foreningen basere på frivillig arbejdskraft og være uafhængig af statslige interesser.

· Enhed: Der kan kun være ét Røde Kors-selskab i hvert land, og selskabet skal være åbent for alle.

· Almengyldighed: AAt alle Røde Kors-selskaber i verden er lige – med samme rettigheder og samme pligter.

Røde Kors' historie og udvikling

Hvordan opstod ideen til Røde Kors-bevægelsen?

I juni 1859 var den schweiziske forretningsmand Henry Durant på rejse til Italien, og her blev han vidne til slaget ved Solferino, hvor fransk-sardinske og østrigske tropper kæmpede. På bare éen dag, den 24. juni, blev omkring 40.000 soldater på begge sider dræbt eller skadet på slagmarken. Durant samlede et hold af frivillige hjælpere, som forbandt de sårede og trøstede de døende på begge sider.

Tilbage i Geneve skrev han bogen “Minder fra Solferino”, som han udgav i 1862. I bogen, hvor han dels skildrede han oplevelserne fra slaget og  og argumenterede for at danne en en national frivillig hjælpeorganisation for at tage sig af sårede soldater i krigstid. Han sendte eksemplarer af bogen til politikere og militære ledere i hele Europa. Året efter stiftede Henry Durant og fire fremtrædende schweizere Den Internationale komite for lindring af sårede soldater, der i 1876 skulle blive til Den internationale Røde Kors Komité.

Hvad er Geneve-konventionerne?

Ikke nok med, at Henri Durant blev ophavsmand til Røde Kors-bevægelsen, han tog ligeledes initiativ til det, der hedder Geneve-konventionerne. Geneve-konventionerne er et sæt på fire konventioner, som man kan kalde krigens internationale love, og som er udviklet over en årrække på 85 år. De fire konventioner, der kan findes i deres fulde tekst på ICRC’s hjemmeside (se kilder), drejer sig kort fortalt om:

· Første Geneve-konvention fra 1864: Behandling af sårede og andre tab på slagmarken. Denne konvention skabte samtid grundlag for ICRC, idet den giver Røde Kors et særligt mandat til at arbejde frit under væbnede konflikter.

· Anden Geneve-konvention fra 1906: Udvider den første konvention til også at gælde krigsførelse til søs.

· Tredje konvention fra 1949: Handler Oom behandling af krigsfanger.

· Fjerde Geneve-konvention fra 1949: Om bBehandling af civilbefolkningen i krigstid.

De to første konventioner blev ligeledes revideret i 1949, og tilsammen betegnes de fire konventioner ‘Geneve-konventionerne af 1949’, eller blot ‘Geneve-konventionerne’. I alt havder 1951 lande i slutningen af 2013 tiltrådt Geneve-konventionen af 1949, mens antallet af lande, der har tilsluttet sig tillægsprotokollerne varierer og ligger lidt lavererne. En oversigt over lande, der har tilsluttet sig konventionerne og tillægsprotokollerne findes på ICRC’s hjemmeside (se kilder).
Beskyldninger om overtrædelse af Geneve-konventionerne kan indbringes for Dden Internationale Domstol i Haag.

Hvordan udviklede Røde Kors sig under Første verdenskrig?

Røde Kors-bevægelsen fik sin første store udfordring med udbruddet af Første verdenskrig i 1914. På det tidspunkt var der 45 nationale hjælpeforeninger rundt om i verden, og ICRC kunne alene løse sit arbejde ved at samarbejde med de nationale Røde Kors-afdelinger. Lige efter krigens udbrud oprettede ICRC sit internationale kontor for krigsfanger, som i krigens løb sendte Røde Kors-medarbejdere ud for at besøge krigsfanger. I alt blev 524 lejre for krigsfanger besøgt, der blev sendt pengegaver til krigsfanger fra alle involverede lande, og Røde Kors fik frigivet omkring 200.000 krigsfanger. Organisationen overvågede desuden krigens parter og rapporterede til de respektive lande om, når der var brud på Geneve-konventionen. Året efter krigens afslutning, i 1919, modtog Den internationale Røde Kors-komite Nobels Fredspris for sit arbejde under krigen.


Hvordan udviklede Røde Kors sig under Anden verdenskrig?

Den Anden Verdenskrig var ICRC’s anden store styrkeprøve. Det største problem var, at det nazistisk kontrollerede Tyske Røde Kors nægtede at samarbejde med ICRC til trods for vedtægterne i Geneve-konventionen samt, at det ikke lykkedes ICRC at få en aftale med Nazi-Tyskland om behandling af fanger i koncentrationslejre. Det lykkedes heller ikke Røde Kors at få pålidelige informationer om udryddelseslejrene og massemordene på europæiske jøder. Efter november 1943 fik organisationen dog tilladelse til at sende pakker til fangerne i koncentrationslejrene, i alt blev det til 1,1 million pakker i løbet af krigen. I 1944 blevfik ICRC for anden gang i bevægelsens historie tildelt tildelt sin anden Nobels Fredspris.

Den 12. marts 1945 fik organisationen tilladelse til at slippe hjælpearbejdere ind i koncentrationslejrene under forudsætning af, at de blev der krigen over. 10 hjælpearbejdere accepterede vilkårene og besøgte lejrene. Efter krigens afslutning hjalp ICRC og de nationale foreninger med at organisere hjælpearbejdet i de lande, som var hårdest ramt.


Hvordan har Røde Kors udviklet sig siden Anden Verdenskrig?

I 1963, ved fejringen af 100-året for organisationens grundlæggelse, modtog ICRC sammen med det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåneselskaber sin tredje Nobels Fredspris.

Den 16. oktober 1990 vedtog FN’s generalforsamling, at ICRC, som den første private organisation, fik status som observatør i forsamlinger og møder.

Mod afslutningen af Den Kolde Krig blev ICRC’s arbejde farligere. I løbet af 1990’erne blev flere hjælpearbejdere dræbt end på noget andet tidspunkt i bevægelsens historie, specielt under arbejde i lokale konflikter og borgerkrige.

I de seneste år er det især følgerne af terrorangrebet på New York den 11. september 2001 og de efterfølgende interventioner i Irak og Afghanistan, der har stået som en højt prioriteret udfordring på Røde Kors’ dagsorden.  Blandt andet har Røde Kors besøgt krigsfanger på Guantanamobasen på Cuba samt i flere afghanske og irakiske fængsler, hvor de har kritiseret USA og dets allierede for ikke at overholde krigens regler.
De seneste år har krigen i Syrien og væbnede konflikter i det sydlige Afrika desuden været vigtige indsatsområder.
Herudover har den økonomiske krise i Europa betydet, at Røde Kors har uddelt stigende mængder af mad til fattige europæere i lande som Spanien, Frankrig, Østrig og Letland – i form af fødevarepakker og måltider i suppekøkkener.
Ligeledes fylder det stigende antal og den forøgede voldsomhed af naturkatastrofer meget i organisationens arbejde.

Hvordan er Røde Kors organiseret?

Røde Kors-bevægelsen har omkring 300.000 ansatte verden over, Der er omkring 300.000 ansatte verden over i Røde Kors, og ifølge IFRC’s hjemmeside (se kilder) har organisationen har organisationen omkring 100 millioner medlemmer i bevægelsen, heraf er omkring halvdelen unge, og omkring halvdelen er kvinder. Globalt er der 16-17 millioner frivillige i Røde Kors-bevægelsen.

I 2006 hjalp omkring 35.000 Røde Kors-frivillige i 480 katastrofer verden over.

· ICRC har sit hovedkvarter i den schweiziske by Geneve og har eksterne kontorer i omkring 80 lande. Organisationen har cirka 142.5000 ansatte verden over, hvoraf langt de fleste arbejder på konfliktsteder rundtom i verden, mens en mindre del er ansat i hovedkvarteret. , heraf arbejder omkring 800 i hovedkvarteret, 1.200 administrerer internationale opgaver og omkring 10.000 medlemmer af nationale foreninger arbejder på konfliktsteder.

· IFRC har ligeledes hovedkvarter i Geneve og har derudover 14 permanente regionale kontorer og mere end 60 delegationer rundt om i verden.

Hvordan er Røde Kors’ økonomi?

Røde Kors-bevægelsen skaler ifølge et af sine syv grundlæggende principper være uafhængig af politiske og økonomiske interesser, og alle bidrag til bevægelsen er frivillige. Økonomien for henholdsvis ICRC og IFRC er som følger:

· ICRC’s økonomiske grundlag er baseret på donationer fra de nationale foreninger, fra de stater, der har ratificeret Geneve-konventionerne, fra internationale organisationer såsom EU og på bidrag fra offentlige og private kilder. I 2006 fik ICRC ifølge rapporten “The financial year 2006” (se kilder) 943.849 millioner schweizerfranc i donationer, mens den benyttede 964.124 millioner schweizerfranc. Det betyder altså, at ICRC kom ud med et nettoresultat på minus 23.2675. Som underskuddet indikerer, så venter ICRC ikke på at modtage bidrag, førend den responderer på katastrofer.

· Størstedelen af IFRC’s budget er finansieret af bidrag fra de nationale foreninger og via afkast fra investeringer. Øvrige bidrag, hovedsageligt til uforudsete udgifter til nødhjælp, indsamles ved appeller fra foreningen og doneres af frivillige bidrag fra nationale foreninger, myndigheder, andre organisationer, selskaber og individuelle bidragsydere. I 2006 fik forbundet ifølge rapporten “International Federation of Rec Cross and Red Crescent Societies Geneva. Report of the Auditors to the General Assembly on the Financial Statements 2006” (se kilder) 445 millioner schweizerfranc i bidrag, mens den benyttede 534 millioner schweizerfranc. Altså et underskud på 89 millioner.

Hvad er Den internationale Røde Kors-komites aktiviteter?

Røde Kors’ hovedopgaver er at hjælpe nødstedte under krige og naturkatastrofer. For ICRC (International Committee of Red Cross), som er aktive i forbindelse med krige, sker hjælpen hovedsageligt ved, at organisationens medlemmer:

· besøger krigsfanger i fængsler, hvor de foretager helbredstjek, undersøger og rapporterer om fangernes forhold samt overbringer meddelelser til og fra fangerne og til deres respektive familier. Desuden er et af formålene simpelthen at registrere samtlige fanger for at forebygge, at dfangerne forsvinder.

· yder hjælp til at finde forsvundne familiemedlemmer.

· hjælper flygtninge med nødhjælp i form af penge, mad, tæpper med mere, husly, sikkerhed og med aktiviteter, der skal holde flygtningene i gang, så risikoen for psykisk sygdom mindskes.

· appellerer til overholdelse af international humanitær lov.

I ICRC’s årlige rapport for 2006 2015 (se kilder) kan man læse, at ICRC’s aktiviteter i 2016 medførte, at 31,3 millioner mennesker fik forbedret deres adgang til vand og sanitet, at 13 millioner menneske fik nødhjælpspakker, bl.a. mad, at der blev gennemført 2,9 millioner sundhedskonsultationer, at 929.000 fanger fik besøg, og at der blev lavet 479.000 opkald mellem familiemedlemmer, som ellers ikke kunne få forbindelse med hinanden.

 kan man få et overblik over organisationens betydning. I 2006 hjalp ICRC 3,5 millioner mennesker i 19 lande, der var tvunget fra deres hjem. Derudover hjalp organisationen flere millioner mennesker, der var ramt af krige og var sårede, taget til fange eller lignende og 16 millioner mennesker blev hjulpet med en adgang til rent vand, bedre sanitære forhold og lignende. I rapporten “Overview of operations 201508” (se kilder) kan man få et overblik over ICRC’s prioriteter  i 2015i 2008.

Hvad er Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåneselskabers aktiviteter?

Røde Kors’ hovedopgaver er at hjælpe nødstedte under krige og naturkatastrofer.

IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) er aktive i forbindelse med naturkatastrofer, og hjælpen sker hovedsageligt ved, at organisationens medlemmer:

· hjælper flygtninge med nødhjælp i form af penge, mad, tæpper med mere, husly, sikkerhed og med aktiviteter, der skal holde flygtningene i gang, så risikoen for psykisk sygdom mindskes.

· hjælper med genopbygning.

· yder hjælp til at finde forsvundne familiemedlemmer.

· yder hjælp til forebyggende socialt og praktisk arbejde.

Hvert år siden 1993 har IFRC udgivet en årlig katastroferapport, der på tematisk vis forholder sig til tidens katastrofer. Rapporten for 201607, “World Disasters Report 201607” (se kilder) satte eksempelvis fokus på, hvordan Røde Kors både giver akut nødhjælp, sikrer at de nødstedte hurtigst muligt kan bygge en tilværelse op efter en katastrofe og forsøger at skabe fredeligere forhold, som kan skabe udvikling og bedre levevilkår på langt sigt. I rapporten nævnes det, at Røde Kors hvert år når over 160 millioner mennesker med længerevarende projekter, ydelser og udviklingsbistand og 110 millioner mennesker via katastrofehjælp.  diskrimination under katastrofer. I rapporten kan man blandt andet læse, hvor mange flygtninge og asylansøgere, der var i 2006 fordelt på lande.

En liste over nødhjælpsprogrammet for de seneste år er at finde på IFRC’s hjemmesiden (se kilder).