Om Faktalink – en verden af viden

Hvad er Faktalink?

Faktalink er en samling artikler om samfundsrelevante og historiske emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter juni 2019 825 artikler, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.

Hvem står bag Faktalink?

Faktalink udgives af DBC as www.dbc.dk i samarbejde med Bureauet www.bureauet.net

Artiklerne er udarbejdet af professionelle skribenter, journalister, historikere m.v., med fagkundskab inden for emneområderne. 

Adgang

Tegn abonnement på  Faktalink/Forfatterweb og få nærmere information om abonnementstegning her

Man kan tilgå siderne enten som UNI login bruger eller biblioteksbruger hvor man logger på med sin pinkode. Hvis ikke man er oprettet som biblioteksbruger, kan man henvende sig til sit folkebibliotek.

Strukturen i Faktalink

Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.

Faktalink light er korte og lettilgængelige artikler som især henvender sig til 10-12 årige, men kan også anvendes af læsesvage unge og voksne.

Under fanebladet Temaer finder en række aktuelle temaer hvor artiklerne indgår i nye sammenhænge.

Indgange til Faktalink

Som indgang til Faktalink kan man vælge Artikler, Temaer, Emner eller Faktalink light eller benytte Søgeboksen.

Målgruppen for Faktalink

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af sitet betyder at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer. Jo længere man kommer ind i artiklen, jo mere kræver det af brugeren.

I praksis betyder det at Faktalink er arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det.

Må man tage print af Faktalink?

Ja, det er tilladt at tage print af FaktaLink til personlig brug. Filen "Hele Faktalinket om ... " er specielt velegnet til dette formål.
Biblioteker må ligeledes tage print og udlevere til egne lånernes personlige brug. Billede og tekst må ikke gengives i elektronisk form.
Enhver anden form for publicering og offentliggørelse, trykt eller elektronisk, må kun ske efter aftale med DBC.

Film og markedsføring om Faktalink

Hent PR materiale til Faktalink her

Lyt til artiklerne

Nu kan man få læst artikler op på Faktalink. Oplæsningsfunktionen kan anvendes på forskellige måder. Man kan få læst hvert kapitel op, hoppe i teksten og få markeret teksten, mens den læses op. Se vejledning i brug af ReadSpeaker her

Kontakt til Faktalink

Redaktionen modtager meget gerne forslag til nye emner eller andre gode idéer. Skriv til os på Kundeservice

Nyheder fra Faktalink

Man kan abonnere på nyheder fra Faktalink ved at tilmelde sig Nyheder om Faktalink eller følge os på Twitter