Den Franske Revolution

Af journalist Tore Daa Funder, iBureauet/Dagbladet Information. 2004.


"Frihed eller død!" gjaldede kampråbet gennem gaderne under de ophedede revolutionsdage i Paris i 1789. Mange af de idéer, som i store dele af verden i dag regnes for vigtige og uomgængelige, trækker deres kølvandsstriber tilbage til Den Franske Revolution. Forestillinger om frihed, lighed og broderskab blev formuleret i denne turbulente periode, og revolutionens idé om folkenes selvbestemmelsesret har sat sit præg på verdenshistorien helt op til vore dage.