Imperialisme

Af journalist og cand.mag. i historie Nina Trige Andersen, iBureauet/Dagbladet Information. Januar 2015.


Imperialisme er et begreb, et system, en strategi. Begrebet kommer af det latinske ord for at befale, og som system er imperialisme – i den klassiske imperialismeteori – en verdensorden, hvor stater med politisk, økonomisk og ikke mindst militær magt underlægger sig andre stater/områder og befolkninger og evt. konkret udvider sit territorium. Historisk er det særligt perioden fra 1880-1918, der forbindes med de store imperialistiske ekspansioner.

Om imperialisme er et historisk eller også et nutidigt fænomen, og hvordan imperialisme konkret kan beskrives og forklares bliver stadig diskuteret i både politiske og akademiske sammenhænge.