Tvangsfjernelse af børn

Af journalist Malene Grøndahl, iBureauet/Dagbladet Information Opdateret af journalist Anne Anthon Andersen, maj 2016.


I Danmark er omkring 13.000 børn anbragt uden for hjemmet, hvoraf cirka 14 % er fjernet uden forældrenes samtykke. Det betyder med andre ord, at omkring 1.848 børn i 2014 bor uden for hjemmet efter at være blevet tvangsfjernet. Et barn tvangsfjernes, når myndighederne vurderer, at det tager skade af at blive hos sine forældre. Det kan eksempelvis være, hvis forældre er voldelige, alkoholiserede eller alvorligt psykisk syge. I 2011 vedtog Folketinget Barnets Reform. Reformen skulle rette op på nogle af de kritikpunkter, som var blevet rettet mod anbringelsesreformen fra 2004, der blev udskældt for at skade børnene mere, end den gavnede. Men de anbragte børns rettigheder er stadig ikke tilstrækkeligt sikret, mener fagfolk, som blandt andet efterlyser, at de anbragte børn i højere grad bliver informeret om deres rettigheder og hjulpet fra anbringelse til selvstændig voksentilværelse.