Tema: Klimaforandringer og grøn omstilling

Af redaktionen.


Vi har efterhånden vænnet os til at høre om klimaforandringer, CO2-udledninger og alternativ energi, men i de seneste år er klimadebatten til dels erstattet af diskussioner om bæredygtighed og grøn omstilling. Men hvad betyder de nye begreber egentlig? Bæredygtig udvikling og grøn omstilling bruges ofte, når man mere overordnet taler om at finde nye grønne teknologier, bedre ressourceudnyttelse, nye forretningsmodeller, mere miljøvenlige produkter eller nye måder at prissætte goder på. Grundlæggende handler den grønne omstilling om overgangen fra den nuværende “sorte” økonomi, der er baseret på fossil energi (kul, gas og olie) til en ”grøn” økonomi, der i højere grad baserer sig på vedvarende energikilder som sol, vind og vand.

På faktalink.dk har vi samlet et stort tema med baggrundsartikler om klimaforandringerne, de politiske udfordringer og den grønne omstilling:

Bæredygtighed og grøn omstilling

FNs klimamål

Klimaforandringer

Klimadebatten

Klimapolitik

COP15 i København

COP21 i Paris

Drivhusgasser

Alternativ energi

Vindmøller

Brintenergi

Genbrug og genanvendelse


Lærervejledning

”Klimaforandringer i et globalt og politisk perspektiv”

Download pdf med gratis lærervejledning til undervisningsforløb i gymnasiet


Film

Recipes for disaster

Klimamysteriet

 

Forfatterwebtema

Den store omstilling ... i skønlitteraturen

 

Andre undervisningsmaterialer

Statsbibliotekets artikelservice. Tema om det globale/verdens sundhed

Tilmeld faktalink nyheder

Tilmeld dig nyheder om 

Faktalink

 

Artikler på vej

 

  • Truede dyr (Faktalink light)

  • Middelalderen 

  • Romerriget

 

Aktuelle temaer

USA

1970'erne

Kvinde

Terrorisme

EU og Europa

It og samfund

Klimaforandringer og grøn omstilling

Kampen om Afghanistan

Menneskerettigheder under pres

Mad og mennesker

   

Tips til analysen

 

Hent introfilm om Faktalink

 

Ny intro-film til Faktalink

 

 

Kontakt os

DBCs kundeservice