Takt og tone – dengang og nu

Af journalist Marie Bille ibureauet/Dagbladet Information. November 2014.


Nøgleord: høflighed takt og tone omgangsformer

Herren letter på hatten for at hilse, kvindens vigtigste egenskab er kunsten at behage, og børn må forstå, at de absolut ikke må afbryde voksne, men kun svare venligt, når de tiltales direkte. Det er blot nogle af de råd om god opførsel, som Emma Gad gav i sin berømte og berygtede bog ”Takt og Tone” fra 1918.
Siden har omgangsformerne ændret sig radikalt. I 1960’erne gjorde ungdomsoprøret og kvindebevægelsen op med de i deres øjne stive regler for god opførsel, og herefter er måderne, vi omgås hinanden, blevet stadig mere uformelle. Nogle mener endda, vi er gået for vidt og efterlyser flere faste former og mere høflighed.