Stress

Af journalist Eva-Sabrina Sustmann Kibsgård, iBureauet/Dagbladet Information. 2007.


Stress bliver i dag betegnet som en folkesygdom. 8-12 procent af den arbejdende befolkning siger, at de ofte eller meget ofte er stressede på deres arbejde, og tallet er støt stigende. En væsentlig kilde til stress er, når presset i arbejds- og familielivet bliver større, end man kan magte. Stress koster både virksomheder og samfundet mange penge. Derfor er stress et varmt diskussionsemne på arbejdspladser, hos fagforeningerne og blandt politikere på Christiansborg. Alle er enige om, at stress er et stort problem. Men hvad er stress egentlig? Hvad betyder stress for vores krop og sind? Og hvad kan der gøres for at mindske stressbelastningerne og håndtere dens konsekvenser?