Sms - sprog og betydning

Af stud.mag. Michelle Mølgaard Andersen. 2012.


Den enorme udbredelse af sms har været med til at udfordre det normale sprog med udvikling af nye koder og forkortelser og har især stor betydning for venskaber og gruppedannelse blandt unge. I 2010 toppede antallet af sendte sms’er i Danmark med 6,6 milliarder, og nu ser det ud til, at især unge er begyndt at blive trætte af sende små tekstbeskeder til hinanden. Samtidig giver den store udbredelse af smartphones muligheder for hurtig adgang til nettet og de populære sociale medier.