Seriemordere

Af bibliotekar Else Zakarias, Biblioteket for Vejle By og Amt. 1998.


En seriemorder er en morder, der har dræbt mindst 4 mennesker. Seriemorderen dræber enkeltvis over en længere periode.
Nogle vil kalde en morder for seriemorder, allerede når han har dræbt 3 mennesker, andre først når han har dræbt 10 mennesker. Specielt for seriemorderen er, at der går et stykke tid mellem de enkelte mord.

Oftest vil seriemorderen kun dræbe én person af gangen, og ofte vil man kunne finde et vist mønster i forbrydelserne for eksempel i valget af offer.