Salmonella

Af bibliotekar Erling Pedersen, DBC. 1998.


Salmonella er en bakterie, der tilhører familien af enterobakterier, det vil sige tarmbakterier. Salmonella er for mange mennesker blevet synonymt med sygdomme, der kan overføres med maden, de såkaldte levnedsmiddelbårne sygdomme.
Levnedsmiddelbårne sygdomme er sygdomstilfælde, der skyldes bakterier i maden. I Danmark har der de senere år været et stigende antal sygdomstilfælde, der skyldes bakterier, der via maden er blevet overført fra dyr til mennesker.