Røde Kors

Af journalist Karina Søby Madsen, iBureauet/Dagbladet Information. 2008.


Siden 1860’erne har Røde Kors arbejdet for at hjælpe mennesker i katastrofeområder, hvad enten der er tale om krige eller naturkatastrofer. Røde Kors er verdens største humanitære bevægelse, og organisationen er lokalt etableret i næsten alle lande i verden, blandt andet i Danmark. Den lokale forankring og de mere end 100 millioner medlemmer betyder, at Røde Kors som regel er en af de første hjælpeorganisationer i et katastrofeområde. Alene i 2006 hjalp omkring 35.000 Røde Kors-frivillige i 480 katastrofer verden over.

Ud over sine operationelle aktiviteter har Røde Kors medvirket til at udvikle krigens love.