PET og FE

Af stud. cand. comm. Charlotte Kiesow, iBureauet/Dagbladet Information. 2006.


Terrorisme dukker ofte op i samfundsdebatten. Men de institutioner, der står for at forebygge og bekæmpe terror i Danmark - Politiets efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) - er stort set usynlige i offentligheden. De to danske efterretningstjenester har altid efterstræbt anonymitet, og når endelig pressen og borgerne hører om en sag, der involverer tjenesterne, er det ofte, fordi den er gået galt. Derfor er det heller ikke let at beskrive deres historie. Overordnet kan man sige, at mens tjenesterne i dag bruger ressourcer på at forebygge og bekæmpe terror, koncentrerede de sig under Den Kolde Krig især om at holde øje med kommunister. Tjenesternes arbejde afspejler på den måde de skiftende fjende- og trusselsbilleder i det danske samfund.