Opinionsundersøgelser

Af journalist Karina Søby Madsen, iBureauet/Dagbladet Information. 2007.


Siden Georg Gallup i 1935 åbnede Gallup Institute i USA, har opinionsundersøgelser spillet en stadig stigende rolle i den offentlige debat. Især aviserne har de seneste år taget imod meningsmålingerne med kyshånd, og i perioden fra 2001 til 2006 er antallet af artikler i de danske aviser, som skrives på baggrund af meningsmålinger, steget med 47 procent. Samtidig foretages politiske beslutninger i stigende grad på baggrund af befolkningsundersøgelser, og dermed er opinionsundersøgelser blevet et vigtigt redskab, der kan influere både på den offentlige diskussion og på den politiske beslutningsproces. Spørgsmålet er, hvorfor der er denne store stigning i antallet af meningsmålinger, om medierne refererer dem troværdigt og om de udelukkende er et gode for demokratiet.