Omskæring af piger

Af journalist Malene Grøndahl, iBureauet/Dagbladet Information. 2003.


Omkring 130 millioner kvinder i hele verden er omskåret. De fleste bor i Afrika. Men også i Europa er der eksempler på, at små piger med indvandrer- og flygtningebaggrund er blevet omskåret, selv om det er forbudt.

En kampagne lavet af de danske sundhedsmyndigheder har dog haft stor effekt, og der er inden for de seneste år ingen sikre beviser på, at piger er blevet omskåret i Danmark eller på ophold i andre lande.

Debatten fortsætter imidlertid, og VK-regeringen er parat med et lovforslag, der skal sikre, at omskæringer, der finder sted i udlandet, også skal kunne straffes i Danmark. Både i Afrika og i andre vestlige lande er der imidlertid blandede erfaringer med at bruge lovgivning mod omskæring.