Muslimske friskoler

Af journalisterne Carsten Fenger og Malene Grøndahl, iBureauet/Dagbladet Information. 2002.


Nøgleord: islamiske friskoler friskoler

Danmarks 20 muslimske friskoler fungerer ligesom de omkring 425 øvrige friskoler efter andre regler end folkeskolen. De har blandt andet stor frihed til at bruge særlige pædagogiske metoder og lægge vægt på særlige værdier. Skolerne får statstilskud, så længe kvaliteten i undervisningen er god nok. En enkelt muslimsk skole er blevet lukket, fordi kvaliteten var for dårlig. Nogle kritikere mener imidlertid, at alle de muslimske friskoler bør lukkes, fordi de fremmer ikke-danske værdier og bremser integrationen af indvandrere og flygtninge.