Markedsføring

Af cand.mag. Ester Skibsted Holm iBureauet/Information. September 2013.


Nøgleord: markedsføring virksomheder

Markedsføring (eller marketing) er et ord, man støder på i mange sammenhænge. Der hersker derfor en del forvirring om, hvad det egentlig er. Groft sagt dækker begrebet over alle aktiviteter i forbindelse med udbredelse og afsætning af en vare. Den øgede konkurrence blandt producenterne og den store udvikling inden for medier og kommunikationsveje betyder, at forbrugerne i dag konstant bombarderes med marketing i forskellige former. Virksomhederne må derfor tænke stadig mere kreativt og målrettet for at få deres budskab igennem blandt alle de andre.