Kost og kure

Af journalist Marie Bille, iBureauet/Dagbladet Information. Januar 2015.


Nøgleord: slankekure sundhed fedme livsstil kostvaner overvægt ernæring kost

Der er både fra myndighedernes og privatpersoners side stor interesse for kost og livsstil og for, hvilken betydning vores kost har for helbredet. Det skyldes ikke mindst det stigende antal overvægtige i Danmark. Overvægt og fedme er skyld i mange livsstilssygdomme i Danmark og resten af den vestlige verden, og forskere og politikere ønsker at forebygge disse sygdomme ved at skabe bedre kostvaner i befolkningen. Samtidig er mange danskere, især kvinder, optaget af at leve op til bestemte idealer for et flot udseende, bl.a. en slank krop. Dette faktalink sætter fokus på de officielle anbefalinger til god kost og ernæring i Danmark og de nye kure og livsstilsomlægninger, der vinder udbredelse.
Emnet er omdiskuteret, både blandt forskere og sundhedseksperter, og der findes mange modsatrettede synspunkter og forskningsresultater.