Konfirmation

Af bibliotekar Richard Juhre, Silkeborg. 2004.


Nøgleord: konfirmation festtraditioner

Konfirmationen blev indført i Danmark i 1736 af den pietistiske konge Christian VI. Det skete i et forsøg på at forny kirken gennem det enkelte menneskes fromhed og overensstemmelse mellem tro og gerning i det daglige liv.
Dette skulle ske ved en styrkelse af kristendomsundervisningen og ved de allerede påbudte handlinger som skriftemål og altergang.

Men ret beset er konfirmationen et misfoster i en luthersk reformert kirke som den danske folkekirke.