Intelligenstests

Af bibliotekar Erling Pedersen, DBC. 2000.


En intelligenstest er en psykologisk prøve, der måler intelligensen. Testens udformning, gennemførelse og fortolkning afhænger af, hvordan dem der tester definerer intelligens.
Da der er en sammenhæng mellem hvor godt forskellige opgaver bliver løst, har hovedprincippet for intelligenstests været, at udregne et gennemsnit af besvarelserne for hver enkelt person, svarende til et eksamensgennemsnit i skolen. De opgaver der bliver stillet, tester forskellige funktioner som viden, hukommelse, omtanke, problemløsning og abstrakt tænkning.