Højskoler

Af journalist Charlotte Haase, iBureauet/Dagbladet Information. 2004.


Nøgleord: Danmark højskoler

For at drive en højskole med statsstøtte kræves det, at skolen er godkendt af undervisningsministeriet og opfylder de betingelser, der er stillet i Højskoleloven. Der findes i dag 86 folkehøjskoler i Danmark. Disse udbyder kurser til alt fra uddannelsessøgende og lønmodtagere til ledige og pensionister. Eleverne bor på højskolerne, som hver har deres profil med særlige emner, holdninger og fag. Som udgangspunkt er der ingen eksamen, men opholdet bliver alligevel anset som kompetencegivende i forhold til en efterfølgende uddannelse eller et job. Udover undervisningen er der visse traditioner, som er med til at forstærke skolens kulturelle profil og sociale samvær.