Højhastighedstog

Af bibliotekar Erling Pedersen, DBC. 1998.


Der er ingen fast definition på højhastighedstog. Normalt defineres højhastighedsbaner som tog med hastigheder på over 250 km. i timen på nyanlagte baner og 200-250 km. i timen på opgraderede baner. I dette FaktaLink vil tog, der kører 200 km/t eller derover være omfattet af betegnelsen højhastighedtog.