Gensplejset mad - historisk baggrund

Af bibliotekar Karen Carlsson, DBC. 1999.


I Danmark har der de sidste år været en betydelig offentlig debat om gensplejsning og anvendelse af gensplejsning til produktion af fødevarer. I midten 1980'erne var der en tilsvarende debat, da danske medicinalvirksomheder ansøgte om tilladelse til at producere insulin og andre medicinalprodukter ud fra gensplejsede mikroorganismer i lukkede systemer.

Dengang førte debatten til at Danmark fik verdens første lov om miljø og genteknologi i 1986. Den generelle skepsis i befolkningen over for gensplejsning især anvendt i landbruget og i fødevaresektoren er ikke kun udbredt i Danmark, men også i andre europæiske lande.