Links og henvisninger til gadebørn i USA

Af bibliotekar Erling Pedersen, DBC. 1997.

Links

America's Homeless Children: Will Their Future Be Different? / Pat Van Doren, Illinois Coalition to End Homelessness. The National Coalition for the Homeless. 1997. Fuldtekst, engelsk tekst.
Rapport med en evaluering af det offentliges uddannelsesprogrammer for hjemløse børn. Gennemgang af USAs stater, bl.a. med oplysninger om skønnet antal hjemløse børn i hver stat.
Other Resources The National Law Center on Homelessness & Poverty. Engelsk tekst.
Links til hjemmesider med information om policer, organisationer, demografi og sundhed i forhold til fattige og hjemløse i USA.
Making the Grade: Successes and Challenges in Educating Homeless Children and Youth / National Association of State Coordinators for the Education of Homeless Children and Youth. 1996. Fuldtekst, engelsk tekst.
Statusdokument med blandt andet formål, lovgennemgang og profiler af de enkelte stater i USA hvad undervisning af hjemløse børn angår.
The National Coalition for the Homeless. NCH / The National Coalition for the Homeless. Fuldtekst, engelsk tekst.
Hjemmeside for National Coalition for the Homeless, der har til formål at stoppe udbredelsen af hjemløse, herunder hjemløse børn: factsider, lovgivning, vejvisere, bibliotek, publikationer og meget mere. Links til mange dokumenter i fuldtekst.
North America Pangaea. St. Paul, USA. Fuldtekst, engelsk tekst.
Pangaea har oprettet en omfattende hjemmeside om gadebørn. Denne side henviser til fuldtekstartikler i aviser og tidsskrifter om gadebørn i Nordamerika såvel generelt som til enkelte stater i USA og Canada, og bør derfor også gennemses, hvis man ønsker litteratur om gadebørn i en bestemt stat.

Emnesøgning i Bibliotek.dk

Emnesøgning på 'Gadebørn' bibliotek.dk
Last modified 02/02 2012

Handlinger tilknyttet webside