Gadebørn

Af bibliotekar Erling Pedersen, DBC. 1997.


Nøgleord: gadebørn børn hjemløse børn

Der er forskellige definitioner på hvad et gadebarn er. Betegnelsen "gadebarn" er ikke accepteret over hele verden, og nogle ønsker at skelne mellem gadebørn og børn, der arbejder på gaden.

Organisationen European Network on Street Children Worldwide har defineret et gadebarn som et barn under 18 år, der for en kortere eller længere periode lever og/eller arbejder i gademiljøet eller som ikke har noget fast tilknytningssted, og som har sin sociale kontakt på gaden.