Fremtidsbiler

Af journalist Henning Due, iBureauet/Dagbladet Information. Januar 2013.


Den globale bilpark har i mere end 100 år primært været udstyret med forurenende og støjende benzinmotorer. Men i de seneste årtier har stigende oliepriser og truslen om voldsomme klimaforandringer afledt af stigende , menneskeskabte CO2-udslip fra bl.a. benzinbiler tvunget bilproducenter til at tænke i nye baner. De alternative brændstoffer el, biobrændstof og brint kan endnu ikke konkurrere med benzinen, men er på vej frem, og det er svært at forudsige, hvilken type brændstof de fleste af fremtidens biler vil komme til at køre på.

$10,000 Car - AirPod - That Runs On Air