Hvad er folketinget?

Af cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Information. Maj 2015.

Folketinget leder landet ved at lave lovene og beslutter. hvordan pengene skal fordeles. Derfor er folketinget den gruppe af politikere, der har mest magt i Danmark. Før 1849 var det kongen, der bestemte, men i 1849 fik Danmark sin første grundlov. 

Video om grundloven: http://www.ft.dk/webTV/Film_Om_Folkestyret/Grundloven.aspx

Der stod i grundloven, at folket skulle have medindflydelse, så man valgte nogle folk til at repræsentere befolkningen. Fra 1849 til 1953 var der både et folketing og et landsting. Landstinget var kun for ældre, rige mænd, mens folketinget var for en mere blandet gruppe mænd. De to forsamlinger bestemte sammen over landet, indtil de i 1953 blev lagt sammen til ét folketing.