FNs klimamål

Af journalist Michelle Arrouas, iBureauet/Dagbladet Information. August 2016.


FNs klimaforhandler er rammen for den internationale klimapolitik, hvorfor FNs klimamål er afgørende for, hvordan verden begrænser og bekæmper klimaændringer. I 2015 forhandlede FN-landene sig til enighed om to aftaler, som tilsammen udgør FNs klimamål: Paris-aftalen, som er en global, juridisk bindende klimaaftale og Kyoto-protokollens afløser, og aftalen om Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, som afløser 2015-målene, hvoraf flere omhandler klima. Hovedpunkterne i aftalerne, der dikterer FNs klimamål de næste mange år, er at holde den globale temperaturstigning under 2 grader celsius, at sikre finansiel støtte fra ilandene til klimaindsatsen i ulandene og at sikre alle landes modstandskraft og tilpasningsevne i forhold til klimarelaterede farer.