FBI - historisk baggrund

Af bibliotekar Erling Pedersen, DBC. 1999.


FBIs opgaver er:
At opretholde loven gennem efterforskning af overtrædelse af USAs straffelov.
At beskytte USA mod fremmede efterretningstjenester og terrorvirksomhed.
At yde assistance til politiet på stats-, delstats- og lokalniveau samt til de internationale enheder.
At udføre disse opgaver på en måde, der opfylder befolkningens behov og er trofast over for USAs forfatning.