Etisk virksomhedspolitik

Af cand. mag. Helle Nørgaard, DBC. Opdateret og udvidet af bachelor Claus Willumsen. 2002.


"Begrebet ''etisk virksomhedspolitik'' har eksisteret i det danske erhvervsliv siden slutningen af 1980'erne. At en virksomhed fører en etisk virksomhedspolitik betyder først og fremmest at den er sig sit sociale ansvar bevidst overfor både aktionærer, medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og samfund. Hvor langt det sociale ansvar rækker i 1990'erne illustreres bedst ved hjælp af eksempler fra de sidste års presseomtaler af virksomhedsetiske problemstillinger."

Nyhedsanalyse: Politiske virksomheder er kommet for at blive. - Mandag morgen. - 1997, nr. 7, side 13-18.