Essayanalyse

Af cand.mag. Anne Vindum, iBureauet/Dagbladet Information. April 2013.


Et essay tager udgangspunkt i en konkret tanke, erfaring eller sansning hos det skrivende jeg og breder sig spørgende ud i en personlig refleksion om dette emne. Essayet er en meget bred genre og kan være svær at adskille fra genrer, der ligger tæt på. Kendetegnende for essayet er den personlige tilgang og fremstilling, som gør læseoplevelsen til en intim situation mellem forfatter og læser. Når man skal analysere et essay, bør man holde sig genrens kendetegn for øje. Ved at kende essayets genrekriterier har man en rettesnor at læse efter og kan afkode tekstens forskellige elementer.