Alternativ energi

Af journalist Ebbe Sønderriis, iBureauet/Dagbladet Information, 2009. Opdateret af cand.scient. Jesper Samson, november 2015.


Verden forbruger mere og mere energi. Langt det meste af energiproduktionen kommer fra kul, olie og gas, hvilket medfører udledning af drivhusgasser, som forandrer Jordens klima. Vil verdenssamfundet bremse den globale udvikling, må man forandrer energiforbruget på tre måder: spare på energien ved at ændre adfærd og regler, udnytte energien mere effektivt ved at anvende nye teknologier og bruge fornybare energikilder som f.eks. sol, vind og biomasse i stedet for kul, olie og gas. Man kan også vælge at anvende mere atomkraft. Teknisk er det muligt at undvære kul, olie og gas. Men det er en krævende opgave at gennemføre omstillingen til alternativ energi på den knappe tid, før den globale opvarmning overskrider den tærskel på to grader, som verdenssamfundet er enige om ikke at overskride.