Dyreforsøg

Af journalist Anne Anthon Andersen, iBureauet/Dagbladet Information. Marts 2016.


Dyreforsøg har spillet en afgørende rolle i forebyggelse og behandling af en række sygdomme og test af kemiske produkters mulige bivirkninger. Antallet af forsøgsdyr har gennem en årrække fra slutningen af 1900-tallet ligget på cirka 300.000 dyr om året i Danmark, men siden 2009 har vi oplevet en markant nedgang i antallet af forsøgsdyr. Det skyldes blandt andet et øget fokus på dyrevelfærd i befolkningen og både folkelige og politiske krav om, at der skal bruges så få forsøgsdyr som muligt i forhold til den viden, man opnår via forsøgene. Også regler fra EU har haft indflydelse på forholdene i Danmark. I 2013 førte massivt pres fra dyrevelfærdsorganisationer til, at EU indførte et totalforbud mod at teste kosmetiske produkter, f.eks. sminke, ved hjælp af dyreforsøg. Samme år oprettede man i Danmark det såkaldte Danmarks 3R Center, et samarbejde mellem Fødevareministeriet, forskere, lægemiddelindustrien og dyrevelfærdsorganisationer. 3R Centeret arbejder på at forbedre forholdene for forsøgsdyr og nedbringe antallet af dyreforsøg.