Den danske model

Af cand.scient.soc. Kristoffer Granov, iBureauet/Dagbladet Information. December, 2013.


Når man i dag taler om den danske model, taler man primært om indretningen af arbejdsmarkedet i den danske velfærdsstat og den balance mellem socialt sikkerhedsnet og fleksibilitet på arbejdsmarkedet, der har fået betegnelsen ”flexicurity”. Således bygger modellen på kollektive overenskomster, en høj organisationsgrad hos arbejdstagerne og det såkaldte trepartssamarbejde. Den danske model er et udtryk for en grundlæggende fredsslutning mellem arbejdstagere og arbejdsgivere med udgangspunkt i det såkaldte Septemberforlig fra 1899, som siden hen resulterede i oprettelsen af Hovedaftalen mellem arbejdsmarkedets parter.