Demokrati (Faktalink light)

Af cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Information. April 2016.


Nøgleord: politiske systemer demokrati

Der findes mange måder at forstå demokrati på. I et demokrati er det folket der bestemmer. Alle har ret til at stemme. Der afholdes frie valg, og det enkelte menneske har stor indflydelse på sit eget liv. F.eks. er Danmark et demokratisk land. Alle voksne danskere har stemmeret, og de kan frit sige hvad de mener.