Demens

Af bibliotekar Richard Juhre. 1999.


Nøgleord: demens demente senil demens Alzheimers sygdom senil demente

Demens er en sygdomsbetinget svækkelse af hjernen, der ytrer sig ved forringelse med hensyn til hukommelse, indlæring, evnen til problemløsning samt ved personlighedsændringer af forskellig art.
Demens er altså ikke en psykiatrisk sygdom og i modsætning til åndssvaghed er der ikke tale om en medfødt lidelse, og den sygdomsramte er i hele forløbet bevidsthedsklar.

Demens er ikke en sygdom i sig selv men et syndrom, der er forårsaget af sygdomme eller organiske forandringer i hjernen. Mere end 100 forskellige sygdomme kan medføre demens, men i praksis er den kvantitative spredning ikke stor.

Over halvdelen af samtlige demenstilfælde er forårsaget af Alzheimers sygdom.