Barsebäck - historisk baggrund

Af bibliotekar Karen Margrethe Stevns, Folketingets Bibliotek, Arkiv og Oplysningstjeneste. 1998.


Atomkraftværket Barsebäck er placeret i et tætbefolket område kun 20 km fra København.
I 1974 mente den danske miljøstyrelse, at de værst tænkelige følger ved et uheld på Barsebäck-værket ville blive et kortvarigt forbud mod salg af mælkeprodukter. Tre år senere udtalte den svenske energikommission, at den værst tænkelige katastrofe på Barsebäck-værket ville koste 40.000 mennesker livet inden for en afstand af 50 km fra værket.
Barsebäck-værket er et gammelt atomkraftværk. Det er anset for at være meget sikkert, men der er i tidens løb fundet fejl, der søges udbedret - senest i sommeren 1998.