Autisme

Af bibliotekar Karen Carlsson, DBC. 2000.


Autisme er betegnelsen for en alvorlig form for kontaktforstyrrelse, som kan ses fra den tidligste barnealder. Autisme præger barnet under hele opvæksten og fortsætter næsten altid ind i voksenalderen. Autistiske børn er enten kontaktsvage og virker som om de lever i deres egen verden eller de er kontaktafvigende, det vil sige sære i deres kontaktform. Samtidig er de ofte prægede af tvangsprægede vaner.
Autisme har formentlig altid eksisteret. Forskellige historiske kilder, sagn, folkeeventyr og lignende indeholder historier om mennesker med en adfærd, der adskilte sig væsentligt fra normen, men som samtidig havde en bemærkelsesværdig viden inden for bestemte områder.