Asylcentre i Danmark

Af journalist Malene Fenger-Grøndahl, iBureauet/Dagbladet Information. Oktober, 2008. Opdateret af journalist Ane Nordentoft, september 2015.


Der er 47 asylcentre fordelt rundt om i Danmark, som huser de tusindvis af mennesker, der er kommet til Danmark som asylansøgere, ofte fra lande præget af krig og undertrykkelse. Fra 2014 og frem er der sket en markant stigning i antallet af asylansøgere, hvilket især er forårsaget af krigen i Syrien. Syrere udgjorde i 2013, 2014 og 2015 den største gruppe af asylansøgere i Danmark. Mange asylansøgere har været udsat for tortur og har oplevet vold og forfølgelse. En del af dem venter på at få afgjort deres asylsag. Andre har fået afslag på asyl og skal forlade Danmark, så snart det bliver muligt for de danske myndigheder at sende dem tilbage til deres oprindelsesland. Nogle har opholdt sig i mange år på asylcentrene, og ventetiden og uvisheden gør mange asylsøgere psykisk syge.

Psykologer, læger, jurister og andre eksperter fra Danmark og udlandet har kritiseret forholdene på de danske asylcentre for at være i strid med internationale konventioner. Røde Kors, som driver de fleste af centrene, er blevet kritiseret for at dække over umenneskelige forhold. Der har været forslag fremme om, at asylcentrene skal lukkes, så asylsøgerne kan blive integreret i det danske samfund, eller at alle asylsøgere skal have en midlertidig opholdstilladelse efter 1-1½ års ventetid. Regeringen har hidtil afvist begge ideer, men har gennemført en række forbedringer af de fysiske forhold på asylcentrene og har tilladt et mindre antal børnefamilier og andre asylansøgere at flytte ud af centrene.