Aktiv dødshjælp

Af bibliotekar Anja Velter, DBC. Kapitlet Aktivdødshjælp 2002 er udarbejdet af Jacob Tolstrup Christensen. 2002.


Aktiv dødshjælp, også kaldet medlidenhedsdrab eller eut(h)anasi, der kommer af græsk: eu=godt og thanatos=død = 'god død', er at hjælpe et andet menneske til at dø. Som oftest drejer det sig om en uheldbredelig syg, og aktiv dødshjælp adskiller sig fra mord eller drab ved at være aftalt og arrangeret af den syge selv. Nogle bryder sig ikke om ordet aktiv dødshjælp, og foretrækker at kalde det 'hjælp til livsafslutning'.